kurzy VDJ – vodní dozor junior a VDS – vodní dozor senior

Obsahová náplň vzdělávacího programu

Program kurzu poskytuje poznatky a dovednosti z traumatologie a první pomoci, anatomie, fyziologie, dále z právní oblasti, pedagogiky, psychologie a oblasti výživy. Součástí kurzu je i praktický výcvik, zejména pak plavání na čas, orientace pod vodou, plavání pod vodou, záchrana a vytažení tonoucího, kardiopulmonální resuscitace. Účastníci kurzu si tedy osvojí jak teoretické, tak i praktické dovednosti v oblasti vodní záchrany, jejichž cílem je vyškolení kvalifikovaného personálu a zvýšení bezpečnosti na bazénech a koupalištích.

přihláška do kurzu - formulář
Zlín, spol.s r.o., Hradská 888, 760 01 Zlín
  |  IČ: 26270986, DIČ: CZ26270986
  |  Ing. Iva Vavrečková, tel. 604 220 274, 577 599

Termíny 2024

VODNÍ DOZOR JUNIOR - VDj

Využití:

 • »
 • pro vodní areály s hloubkou do 1,6 m

Podmínky:

 • »
 • dosažení věku 18 let
 • »
 • dobrý zdravotní stav
 • »
 • plavecká gramotnost
 •  
 •  

Zkoušky:

 • »
 • ověření teoretických znalostí z traumatologie a první pomoci
 • »
 • plavání 50m volným způsobem (max. čas 1 minuta 15 sekund)
 • »
 • vylovení puků z hloubky do 1,6 m
 • »
 • praktické předvedení záchranné akce (záchrana tonoucího bez desky, s deskou)
 • »
 • CPR (kardiopulmonální resuscitace)

Délka kurzu:

 • »
 • 16 hodin

Cena kurzu:

 • »
 • 1 500 Kč

Prolongace:

 • »
 • 1 x za 2 roky

Cena prolongace:

 • »
 • 600 Kč

Poznámka: školení VDj je možné realizovat pro skupinu uchazečů i v místě objednavatele dle vzájemné dohody.

VODNÍ DOZOR SENIOR – VDs

Využití:

 • »
 • pro vodní areály s hloubkou nad 1,6 m

Podmínky:

 • »
 • dosažení věku 18 let
 • »
 • dobrý zdravotní stav
 • »
 • plavecká gramotnost
 • »
 • základní orientace pod vodou

Zkoušky:

 • »
 • ověření teoretických znalostí z traumatologie a první pomoci formou testu (minimální úspěšnost 80%)
 • »
 • uspokojivým způsobem zvládnout techniku plavání (200 m volným způsobem do 5 min)
 • »
 • zvládnout techniku plavání pod vodou
 • »
 • vylovení puků z hloubky nad 1,6 m
 • »
 • výdrž na dně bazénu v poloze vleže
 • »
 • praktické předvedení záchranné akce (záchrana tonoucího bez desky, s deskou)
 • »
 • CPR (kardiopulmonální resuscitace)

Délka kurzu:

 • »
 • 24 hodin

Cena kurzu:

 • »
 • 2 500 Kč

Prolongace:

 • »
 • 1 x za 2 roky

Cena prolongace:

 • »
 • 600 Kč


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE KURZU

 • »
 • zahájení kurzu a sraz všech účastníků je vždy v 8.45 ve vestibulu 25 m bazénu (nižší budova)
 • »
 • plavecký oděv (dívky jednodílné plavky, chlapci tělové plavky) a psací potřeby s sebou
 • »
 • účastníci kurzu Mistr plavčík musí mít s sebou vybavení ABC (ploutve, brýle, šnorchl) a potvrzení o praxi plavčíka

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • »
 • Faktura na uhrazení kurzu po obdržení Vaší přihlášky bude zaslána plátci až po ujištění, že je kurz naplněn minimálním počtem účastníků.
 • »
 • Úhradu je nutno provést převodem z účtu, variabilní symbol je číslo faktury, konstantní symbol: 0308.
 • »
 • Nutno zaplatit do termínu splatnosti na faktuře, jinak se přihláška stává neplatnou.
 • »
 • Doklad o platbě předložte při prezentaci v den zahájení kurzu.
 • »
 • Po předchozí domluvě lze také platit v hotovosti při zahájení kurzu.
 • »
 • V případě zrušení účasti v kurzu 10 kalendářních dní před zahájením, bude vrácena celá částka na účet, ze kterého byla platba provedena.
 • »
 • Při pozdějším zrušení kurzu nebo neúčasti na kurzu bude vráceno pouze 50 % z uhrazené částky.

KONTAKTY

 • »
 • Ing. Iva Vavrečková, Hradská 888, 760 01 Zlín
 • »
 • Telefon: 577 599 919
 • »
 • Mobil: 604 220 274
 • »
 • e-mail: vavreckova@laznezlin.cz

nahoru na začátek stránky

provozovatel Steza Zlín, spol.s r.o., Hradská 888, 760 01 Zlín, IČ: 26270986, DIČ: CZ26270986, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 41176

foto © Steza Zlín, spol.s r.o.

Jsou tyto stránky responsivní?